Jednou z teórii z oblasti informačných štúdií a knihovníctva vzťahujúcich sa k informačnému správaniu je Kognitívna autorita. Tento koncept má cez 30 rokov, no napriek tomu je stále uplatňovaný pri nových výskumoch. V tomto článku bude predstavená teóris, ukázaná jej aplikácia vo výskumoch a popísaný jej vzťah k informačnému správaniu jednotlivcov.

Kognitívna autorita je teória, s ktorou prišiel Patrick Wilson, americký knihovník a informačný vedec, vo svojej knihe vydanej v roku 1983 pod názvom Second-hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority“. Táto teória je založená na tom, že si ľudia vytvárajú znalosti dvoma spôsobmi:

1. Na základe vlastnej (primárnej) skúsenosti…


S rozvojom digitálnych technológií sa otvorili nové možnosti vzdelávania sa v prostredí internetu. Medzi známe platformy, ktoré poskytujú masívne otvorené online kurzy (MOOC), patrí napríklad platforma Coursera. Jej špecifikom je, že na kurzoch spolupracuje s univerzitami. Ďalším príkladom je stránka Udemy, kde môžeme nájsť cez 130 000 online video kurzov. Okrem nich existuje viacero ďalších možností pre neformálne online vzdelávanie, no v tomto texte by som sa chcela viac zamerať na platformu Skillshare.

Čo je to skillsharing?

Zdieľanie zručností (skillsharing) nastáva, keď sa jednotlivci delia o svoje zručnosti s ostatnými. Môže prebiehať vo formálnom prostredí, ale oveľa typickejšia je voľba prostredia neformálneho.[1] Skillsharing existuje…


Industry 4.0 alebo štvrtá priemyslová revolúcia — aj tieto názvy dostala nová zmena, ktorá sa odohráva v súčasnosti v našej spoločnosti. Priemyslové revolúcie sú typické vznikom nových technológií, ktoré ovplyvňujú výrobu, a tak aj ekonomiku, politiku a organizáciu spoločnosti.

Čo je to priemysel 4.0?

Počas prvej priemyslovej revolúcie došlo k mechanizácii výroby pomocou vodnej či parnej energie. Na konci 19. storočia došlo k druhej revolúcii, ktorá je známa ako technologická. Tá so sebou priniesla rozvoj železníc a elektrickej energie. Ako posledná zaznamená bola digitálna revolúcia, kedy dochádza k prechodu z analógu na digitál.

Najnovší prúd, Priemysel 4.0, je charakteristický kyberneticko-fyzikálnymi systémami, internetom vecí (a priemyselným…


Knižnica v Texase, San Antonio. Zdroj: https://www.zdnet.com/article/is-the-future-of-the-library-bookless/

Knižnice bez kníh sú verejné či akademické knižnice, ktoré zo svojej ponuky vyradzujú tradičné tlačené knihy, a namiesto nich poskytujú informačné zdroje digitálnou cestou. Takáto vidina knižnice bez hmotných zväzkov, môže byť pre istú časť čitateľov nepredstaviteľná. Napriek tomu takéto knižnice existujú.

Celé to začalo akademickými knižnicami. Okolo roku 2010 sa spustila vlna odhadzovania tlačených kníh a časopisov, a namiesto nich sa niektoré knižnice začali sústreďovať na ich digitálne varianty. …


BAM Brno je netypický projekt štatutárneho mesta Brna a Domu umenia mesta Brna. Na webových stránkach je sprístupnený Brněnský architektonický manuál. Za pomoci voľne prístupnej internetovej databázy, tlačených máp a publikácií, sprostredkuje všetkým záujemcom o architektúru podrobné informácie o brnenských stavbách, ktoré vznikli v rokoch 1918–1945.

Súčasťou BAM je 10 architektonických steziek, ktoré si môžu záujemcovia prejsť. Obsahujú GPS trasu, a niektoré aj zvukové nahrávky na vypočutie.

Dňa 06.12.2020 som absolvala BAM stezku po Masarykovej štvrti. …


Čo robiť, keď sa s ľuďmi nemôžeme stretávať, ale radi by sme si zahrali Osadníkov z Katanu alebo Monopoly? Netreba zúfať, technologické výdobytky dnešnej doby majú odpoveď na všetko, aj na klasické hry.

Zdroj: Epic Games

Spoločenská videohra Among us, ktorá je založená na dedukcii, vznikla v roku 2018 ako online hra pre smartfóny. Neskôr svoje pôsobenie rozšírila na Microsoft Windows či Nintendo Switch — stala sa hrou naprieč platformami. Napriek tomu, že počiatky hry siahajú do roku 2018, je to práve rok 2020, kedy hra vyšla na výslnie. …


Pri vedení dizajnových workshopov sa stretávame s ľuďmi rozličných nátur. V prípade, že takýto workshop vedieme, musíme počítať s tým, že rôzne povahy reagujú na podnety odlišne. Ako sa s tým popasovať, ak máme na workshope introvertov? A čo to vlastne znamená?

Jednu z najznámejších osobnostných teórii spopularizoval psychiater Carl Jung v roku 1910. Jung vnímal introverziu ako postoj či orientáciu, kedy jedinec uprednostňuje samostatnú prácu a introspekciu, čiže sebapozoravanie. V opačnom extréme je extroverzia, kedy sa jedinec orientuje smerom navonok, preferuje aktívnu orientáciu s ostatnými a okolitým prostredím. …


Žije niekoľko životov — aspoň to o sebe na svojom blogu s doménou jnd.org píše. Akronym názvu jeho blogu znamená Just-noticeable difference. Je to pojem z oblasti psychofyziky, ktorý predstavuje množstvo, ktoré musí byť zmenené, aby bol rozdiel badateľný. Spraviť vo svete zmenu bolo vždy jeho cieľom. Nie však zmenu, ktorú si sotva všimneme. V oblasti technológií zameraných na človeka chce urobiť znateľný rozdiel hodný viacerých malých jnd. A práve preto tento názov.[1]

Osobnosť o ktorej hovoríme nie je nik iný ako Don Norman. Je univerzitným profesorom, hlavným rečníkom a spisovateľom kníh a článkov. Pôsobí v rôznych predstavenstvách a ako…


Čo si predstavujeme pod pojmom peniaze? Je to grafické vyobrazenie Masaryka na obdĺžnikovom papieri? Hrsť mincí? Naozaj je to kufrík s bankovkami? Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov by to tak bolo. Peniaze boli fyzickou entitou. Ako to je v roku 2020? Čo sa odvtedy zmenilo?

Bernard Lietaer, profesor z oblastí menových systémov, vo svojom TEDx talku poznamenal: „Bolo by šialené veriť, že vstupujeme do informačného veku, ale najdôležitejší informačný systém — naše peniaze — sa nezmení.“[1] Mal pravdu. V digitálnej dobe dochádza k zmene nášho prístupu k peniazom, a zároveň sa mení to, ako o nich zmýšľame. Naša skúsenosť s…


Ako každé druhé ráno, zobudíte sa a idete do práce či školy. Niekde na pol ceste pri čakaní na meškajúci trolejbus si v panike začnete prehľadávať obnosenú tašku, vrecká — aj tie o ktorých ste nevedeli, že ich máte, kabát… Nikde nič. Oblieva vás studený pot. Váš smartfón zostal doma. Rýchle bijúce srdce vám ukáže všetky tie e-maily, správy, obrázky a informácie, ktoré neuvidíte. Veď, čo ak práve DNES a TERAZ vám napíše prezident republiky a vy to zmeškáte?

Asi sme už všetci pocítili známu paniku zabudnutého mobilu. Nie je to najpríjemnejší pocit, ale zvyčajne sa vieme bez neho zaobísť…

Barbora Schreiberová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store